Termeni și condiții

INTRODUCERE

De ce este important să citiţi aceste rânduri?

Pentru că aici veţi găsi informaţii despre conduita acceptabilă pe durata utilizării serviciilor MINDSPA, despre natura serviciilor oferite, despre taxele de participare, condiţii de reprogramare a serviciilor,  dacă şi când aveţi dreptul să publicaţi link-uri de legătură către site-ul nostru, cum să interacţionaţi cu site-ul, care este politica de utilizare acceptabilă, drepturile şi obligaţiile noastre/ale dvs. şi multe altele.

Întrucât aceste politici au fost create pentru a asigura un plus de transparentă, eficientă şi profesionalism în servirea dvs., vă mulţumim anticipat pentru că le veţi respecta în decursul colaborării noastre.

Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să luaţi legătura cu noi pe e-mail la office@mindspa.ro sau să ne sunați direct la +4 (0) 745 522 136.

TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Această pagină (și documentele la care se referă) vă indică termenii de utilizare ai site-ului nostru www.mindspa.ro (denumit în continuare "site" sau MINDSPA sau "noi"), fie ca oaspete, fie ca utilizator înregistrat. Citiți cu atenție acești termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul. Prin utilizarea site-ului nostru, acceptați acești termeni de utilizare și sunteți de acord să îi respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul / serviciile MINDSPA.

SITE-UL NOSTRU

Permitem temporar accesul la site-ul nostru și ne rezervăm dreptul de a retrage, restrânge sau modifica site-ul în orice moment și fără notificare. Nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, site-ul nostru este indisponibil în orice moment sau dacă conținutul este modificat sau depășit.

Pentru siguranţa dvs., vă rugăm să tratați confidențial orice uşer ca utilizator, orice parolă sau altă caracteristică de securitate în legătură cu site-ul nostru. Dacă nu sunt respectați acești termeni de utilizare, exista posibilitatea ca un astfel de cont, parolă sau funcție să fie dezactivate fără notificare.

Vă rugăm să citiţi şi să respectați prevederile Politicii de utilizare acceptabilă când folosiţi site-ul şi serviciile oferite de MINDSPA.

Este responsabilitatea dvs. ca oricine care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii dvs. la internet să fie de asemenea conștient de acești termeni și să îi respecte.

VARIAŢII

Putem revizui acești termeni de utilizare în orice moment prin modificarea acestei pagini sau prin dispoziții sau anunțuri publicate în altă parte pe site-ul nostru. Vă rugăm să îi revizuiţi constant, sau să ne scrieţi la office@mindspa.ro pentru orice întrebare.

DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ

MINDSPA este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și mărci cu numărul de înregistrare 164269/28.05.2019.

Suntem deţinător al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și materialele publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Este interzisă utilizarea oricărei părţi a materialelor pe site.

Fiecare dintre următoarele, dar fără a se limita la: logo, articol, blog, video, imagine, simboluri și scrierile de pe acest site, precum şi a altor programe comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi reproduse electronic sau în alt mod sub nicio formă fără acordul scris al proprietarilor. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Politica de evenimente şi sesiuni private oferă mai multe detalii în acest sens. Vă rugăm să o consultaţi,  sau să ne scrieţi la office@mindspa.ro pentru orice altă întrebare.

DATELE DVS.

Noi procesăm informații despre dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

LEGĂTURI CU LINK-URI EXTERNE

Pentru a proteja calitatea informaţiilor pe care le oferim şi intenţia lor pozitivă, este interzisă crearea un link către orice parte a site-ului nostru cu excepţia cazului în care ați obținut în prealabil consimțământul nostru scris și cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal, fără să prejudiciaţi reputația sau să profitați de ea.  Este interzisă conectarea astfel încât să sugerați vreo formă de asociere sau aprobare din partea noastră fără consimţământul nostru prealabil. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare.

Site-ul cu care îl conectați trebuie să respecte în toate privințele politica de utilizare acceptabilă de mai jos.
Dacă doriți să utilizaţi materialele pe site-ul nostru, în alt mod decât cele prezentate mai sus, adresați-vă cererea dvs. la office@mindspa.ro şi vă vom răspunde cu plăcere.

De asemenea, site-ul www.mindspa.ro conține legături către alte site-uri web, pagini web, servicii și resurse cum ar fi dar fără a se limita la www.thetahealing.com, iar MINDSPA nu este responsabil pentru conținutul său disponibilitatea niciunuia dintre aceste site-uri sau servicii și nu este responsabil în nici un fel pentru orice conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibil la, de la sau prin intermediul acestor site-uri.

 Sunteți de acord că MINDSPA este liber de orice răspundere, directă sau indirectă, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea dvs. în astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibile la, de la sau prin intermediul unui astfel de site.

INTERACŢIUNEA CU SITE-UL

Când postaţi informaţii pe site-ul nostru cum ar fi comentarii pe blog sau faceți contact cu alți utilizatori ai site-ului nostru, vă rugăm să respectați politica noastră de utilizare acceptabilă care se referă în principal la un comportament respectuos şi legal.

Nu vom fi răspunzători față de niciun terț pentru conținutul său exactitatea informaţiilor postate de dvs. sau de orice alt utilizator al site-ului nostru.

Avem dreptul de a elimina orice informaţie sau postare pe care le faceți pe site-ul nostru dacă, în opinia noastră, aceste materiale nu respectă standardele de conținut şi conduita stabilite în politica noastră de utilizare acceptabilă.

Este interzisă de asemenea orice interacţiune abuzivă a site-ului, inclusiv încercarea de a obţine acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, computer sau baze de date conectate la site-ul nostru.

Dacă nu respectați această prevedere, ați comite o infracțiune și dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și vă vom raporta acțiunile autorităților relevante.

RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

Deşi au fost făcute toate demersurile pentru a se asigura că informațiile deținute pe acest site sunt corecte, totuşi materialul afișat pe site-ul nostru este furnizat fără garanții cu privire la acuratețea acestuia.

Drept urmare, MINDSPA și autorii săi nu sunt responsabili pentru daunele apărute direct sau în consecință din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informațiile sau serviciile furnizate.

JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Deşi militam pentru toleranță, înţelegere şi comunicare armonioasă, totuşi, în puţin probabilul caz în care se ajunge la o dispută ce nu poate fi rezolvată pe cale amiabilăorice neînţelegere dintre proprietarul site-ului și client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie supuse instanțelor competente din Cluj-Napoca.

Acești termeni de utilizare și orice litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acestea sau cu obiectul sau forma lor va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legislația României.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10(zece) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

TERMINARE

MINDSPA își rezervă dreptul de a anula sau limita accesul la site-ul www.mindspa.ro și la oricare dintre servicii, în orice moment și fără o notificare prealabilă. MINDSPA poate, de asemenea, să elimine orice conținut postat și să anuleze sau să modifice oricare dintre serviciile pe care le oferă, fără a anunța în prealabil. Sunteţi de acord ca MINDSPA nu va fi răspunzător fata de dvs. sau faţă de terţi pentru orice anulare sau acces la site-ul www.mindspa.ro şi la serviciile sale.

UPDATE: noiembrie 2019.